Diverse foto’s in magazine ‘Vogelskijken’

Maart 2024

Coverfoto boek ‘Het verhaal van de kolken in het Dollardgebied’, Koninklijke Van Gorcum

December 2023

Dronefotografie in de Landschapsbiografie van het Reitdiepgebied, in opdracht van Kenniscentrum Landschap/Rijksuniversiteit Groningen

Januari 2023

Interview over mijn dronefotografie in de Ommelander Courant

Najaar 2022

Dronefotografie voor het boek ‘Wierdenlandschap’ van Ben Westerink. Verkozen tot Beste Groninger Boek 2023, categorie non-fictie.

Najaar 2022

Diverse dronefoto’s van de Ruiten Aa in de Westerwolde-trein van Arriva

Zomer 2022

Grutto bij een artikel over niet effectieve weidevogelcompensatie in Dagblad Trouw

Voorjaar 2022

Grote pijlstormvogel in Hakai magazine, coastal science and societies

Najaar 2021

Diverse foto’s in het lustrum-magazine van Boerennatuur  

Najaar 2021

Diverse dronefoto’s waaronder cover in boek ‘Landschapsbiografie van Westerwolde ‘, Jochem Abbes e.a.,  Koninklijke Van Gorcum. Genomineerd voor Beste Groninger Boek 2022 in de categorie non-fictie)

Herfst 2021

Coverfoto boek ‘Natuur in het landschap van Westerwolde’, Koninklijke Van Gorcum

Voorjaar 2021

Fotografie voor het jaarverslag 2019 van Collectief Groningen West

Zomer 2020

Fotografie voor het boekje ‘Het Sauwerder Ommetje en Kunstvloed’. Geenen e.a. Uitgeverij Vliedorp

Zomer 2020

Koperwiek als spread in ‘Vogels’ van Vogelbescherming NL

Herfst 2019

Expositie over de grutto’s van De Koningslaagte in bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap

Zomer 2019

Steltkluut in een artikel over het belang van plasdras voor weidevogels op boerenland in het Dagblad van het Noorden

Zomer 2019

Diverse dronefoto’s in het boekje ‘de Enne Jans Heerd op Maarhuizen’ door Johan van Rhijn 

Voorjaar 2019

Diverse foto’s in het magazine van de gemeente Het Hogeland

Voorjaar 2019

Hermelijn (De Onlanden) op postzegelvel met zoogdieren van PostNL

Winter 2019

Eerste prijs Sovon huiszwaluw foto-wedstrijd

Winter 2018

Diverse foto’s in boek ‘De man op de dijk’ van Elvira Werkman

Winter 2018

Diverse foto’s waaronder cover in boek De Midden-Steentijd in Fryslân

Najaar 2018

Zwarte zee-eend op cover Limosa van Sovon

Voorjaar 2018

Stormvogeltje bij een artikel in dagblad Trouw

Winter 2018

Lepelaar op postzegelvel ‘zomer’ van PostNL

Zomer 2017

Coverfoto rietzanger Mens & Vogel van Vogelbescherming Vlaanderen

Zomer 2017

Coverfoto grutto  magazine Landschap Noord-Holland

Voorjaar 2017

Stormvogeltje en koperwiek in Dorrestijns Volkomen Vogelgids van Hans Dorrestijn

Herfst 2016

Kauw in Roots Vogel Magazine

Voorjaar 2016

Diverse foto’s van weidevogels in factsheets over weidevogelbescherming van Vogelbescherming Nederland

Voorjaar 2016

Brandganzen en Schotse hooglanders (Lauwersmeer) in de Engelse krant The Guardian

Herfst 2015

Visdief op cover van  ‘Vogels junior’ van Vogelbescherming Nederland

Herfst 2015

Roodpootvalk in Dagblad Trouw

Herfst 2015

Coverfoto zwarte zwaan Limosa van Sovon

Voorjaar 2015

Diverse foto’s in brochure ‘Ontdek de Groninger natuur’ van Marketing Groningen

Voorjaar 2014

Zeearend in het Lauwersmeer in dagblad BN/De Stem. Deze zeearend is in 2013 geboren in De Biesbosch. Zie dit artikel op de website van Omroep Brabant.

Januari 2014

Dodaarzen als spread in Roots Magazine

December 2013

Roerdomp voor de campagne ‘Adopteer een soort’ van Stichting Landschap Noord-Holland

 2013

Ransuil op poster van de West-Vlaamse natuurstudiedag 2013

2013

 

Luchtwacht-observatietoren Warfhuizen in Historisch Nieuwsblad

Juni 2011

Grote pijlstormvogel bij een artikel over vogelhotspots in Portugal in het blad Grasduinen

Mei 2011

Roodborst op cover Grasduinen

Winter 2010

Poetsende ransuil verkozen tot ‘Beste vogelfoto 2007′ op de Vogelfotosite Birdpix.nl

Voorjaar 2007